METODICKÉ DOKUMENTY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OP DOPRAVA

Metodické dokumenty týkající se zadávání veřejných zakázek
 
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
Účinnost od 1.6.2014 - Aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (verze květen 2014).

Metodika zadávání veřejných zakázek
Aktualizace k 1. 1. 2014 - Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci Technické pomoci OPD (SFDI)
Verze 1.4, platnost od 1.1.2014. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci Technické pomoci OPD (ŘSD, SŽDC, ŘVC)
Verze 1.4, platnost od 1.1.2014. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1-6 OP Doprava
Verze 1.4, platnost od 1.1.2014. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009

ODKAZY NA DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ O PROBLEMATICE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Ostatní metodické dokumenty

Další metodické dokumenty relevantní pro oblast fondů EU jsou dostupné na stránkách Národního orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj)
Přímý odkaz: http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Metodiky-a-manualy

 

a dále i na stránkách Platebního a certifikačního orgánu (Ministerstvo financí)
Přímý odkaz: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/strukturalni-fondy

 
Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects (DG Regio - 16.6.2008) [3511 kB]
Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (ZIP soubor obsahuje oficiální anglickou verzi a neoficiální překlad dokumentu do českého jazyka)

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 [719 kB]
Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 aktualizované k 2.5.2013.

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 [1817 kB]
Doporučující výklad pravidel způsobilých výdajů (účinné od 2.5.2013)

Rozhodnutí Komise ze dne 19.12.2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav [378 kB]
Rozhodnutí Komise ze dne 19.12.2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Příloha Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky

Metodika finančních toků a kontroly 2007-2013 (od 20.4.2015) [862 kB]
Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013

Archiv - Metodické dokumenty týkající se zadávání veřejných zakázek
 
Metodický dopis MMR [992 kB]
Účinnost do 1.7.2012 - Metodický dopis ministra pro místní rozvoj ředitelům řídících orgánů jednotlivých operačních programů, který stanovuje některé postupy příjemců při zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách před vydáním nové verze „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013.“

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci Technické pomoci OPD (ŘSD, SŽDC, ŘVC) [122 kB]
Verze 1.3, platnost od 1.7.2012. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci Technické pomoci OPD (SFDI) [96 kB]
Verze 1.3, platnost od 1.7.2012. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1-6 OP [116 kB]
Verze 1.2, platnost od 1.3.2011 do 30.6.2012. Metodický pokyn "Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 - 6 OP Doprava" s platností od 1.března 2011 reflektuje aktualizované Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Metodika zadávání veřejných zakázek [1526 kB]
Aktualizace k 1. 10. 2013 - Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1-6 OP Doprava [177 kB]
Verze 1.3, platnost od 1.7.2012. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU [585 kB]
Účinnost od 1.7.2012 - Aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (verze květen 2012).

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci Technické pomoci OPD (ŘSD, SŽDC, ŘVC) [125 kB]
Verze 1.2, platnost od 1.3.2011 do 30.6.2012. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci Technické pomoci OPD (SFDI) [88 kB]
Verze 1.2, platnost od 1.3.2011 do 30.6.2012. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1-6 OP Doprava [177 kB]
Verze 1.3, platnost od 1.7.2012. Dokument vychází z aktualizovaných "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci Technické pomoci OPD [144 kB]
Verze 1.0, platnost od 1.4.2009 do 31.12.2010. Dokument vychází ze „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 - 6 OP Doprava [266 kB]
Verze 1.1 platnost od 1.3.2010 do 28.2.2011. Metodický pokyn "Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 - 6 OP Doprava" s platností od 1.března 2010 reflektuje nařízení vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009. Konkrétně bylo v této verzi aktualizováno vymezení kategorií jiných než dotovaných zakázek na služby a na stavební práce a stanovení finančního limitu pro zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie. Změna limitu se vztahuje na zakázky zadávané v rámci projektů z kolových výzev OPD vyhlašovaných počínaje prvním dnem platnosti tohoto pokynu a v rámci projektů z kontinuálních výzev na zakázky vyhlašované počínaje prvním dnem platnosti tohoto pokynu.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci Technické pomoci OPD (SFDI) [1150 kB]
Verze 1.1, platnost od 1.1.2011 do 28.2.2011. Dokument vychází ze "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci Technické pomoci OPD (ŘSD, SŽDC, ŘVC) [1394 kB]
Verze 1.1, platnost od 1.1.2011 do 28.2.2011. Dokument vychází ze "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava [175 kB]
Verze 1.0, platnost od 1.7.2009 do 28.2.2010. Dokument vychází ze „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ schválených usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009.

Metodická příručka způsobilých výdajů [1009 kB]
Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 aktualizované k 1. 2. 2012

Metodika finančních toků a kontroly 2007-2013 (od 1. 4. 2014) [796 kB]
Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013

Metodická příručka způsobilých výdajů [1152 kB]
Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 aktualizované k 22.3.2010.

Aktualizované Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 [253 kB]
Účinnost od 1.3.2011 - Hlavní změny Závazných postupů byly provedeny: (a) čl. 7 Způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky, kde byly upraveny požadavky na rozsah dokumentace s tímto procesem spojené a sjednocena možnost zadavatele vyzvat uchazeče k doplnění neúplné nabídky u obou způsobů hodnocení; (b) č. 12 Zrušení výběrového řízení, v rámci něhož bylo zadavatelům umožněno nově zrušit výběrové řízení také v případě, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny; (c) čl. 16 Přechodná a závěrečná ustanovení upraven ve vztahu k postupu poskytovatelů dotace režimu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 250/2000 Sb."); (d) Příloha č. 1, kde bylo nově zavedeno doporučení, aby poskytovatelé dotace v režimu zákona č. 250/2000 Sb. aplikovali sazby finančních oprav uvedených v příloze č. 1 také v případech, kdy je porušení postupu při výběrovém řízení odhaleno ještě před proplacením prostředků vztahujících se k příslušnému výběrovému řízení, a také došlo ke snížení výše sazby finanční opravy u kategorie Jiná porušení pravidel na 0%.

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU [252 kB]
Schváleno usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009 - Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013,

Metodika zadávání veřejných zakázek [3527 kB]
Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie.

Metodika finančních toků 2007-2013 - (od 1.7.2012 do 31.8.2013) [766 kB]
Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013