DOKUMENTY

Programové dokumenty - Tato sekce obsahuje aktuální verzi programového dokumentu OP Doprava a to jak v české, tak i v anglické verzi. Dále jsou zde k dispozici i další dokumenty, které s programovým dokumentem OPD přímo souvisejí.

Legislativa - Nejdůležitější právní normy, které upravují problematiku Fondů EU (zejména ve vztahu k OP Doprava).

Studie a analýzy - Výstupy projektů, které byly zadány buď Ministerstvem dopravy a nebo Ministerstvem pro místní rozvoj za účelem rozpracování určité problematiky dotýkající se obecně podpory z fondů EU a nebo přímo OP Doprava. Všechny zveřejněné studie a analýzy byly spolufinancovány Evropskou unií.

Výroční zprávy OPD - Obsahuje dokumenty výročních zpráv Operačního programu Doprava.

Metodické dokumenty - Přehled nejdůležitějších metodických dokumentů, které jsou důležité pro příjemce a žadatele v rámci OP Doprava.

Metodická doporučení - Metodické dokumenty doporučujícího charakteru.

Ostatní dokumenty - Dokumenty, které se přímo či nepřímo dotýkají OP Doprava.