MULTIMEDIA A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Audio - Na této stránce najdete rozhlasové spoty, které byly součástí informační kampaně OPD.

Video - V této sekci naleznete videodokument o OPD a jednotlivých projektech, které byly v rámci tohoto programu financovány.

Informační materiály - Na této stránce jsou k dispozici všechny informační letáky, brožury a ostatní dokumenty, které byly v průběhu programového období vydány.

Inzerce - Na této stránce najdete přehled inzercí o Operačního programu Doprava.