UŽITEČNÉ ODKAZY


Ministerstvo dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo financí
Státní fond dopravní infrastruktury


Europa.eu - Oficiální portál Evropské unie
Evropska-unie.cz - Zastoupení Evropské komise v České republice
Euroskop.cz - Vše o Evropské unii
EUR-Lex - Přístup k právu Evropské unie


S-F.cz - Vše o fondech Evropské unie v České republice
EU-ZADOST.cz - Informační systém Benefit7
Webové rozhraní Monitorovacího systému strukturálních fondů
ISPROFIN - Informační systém programového financování
Portál o veřejných zakázkách a koncesích


Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)
Magistrát hlavního města Prahy


Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK)
Integrovaný operační program (IOP)
Operační program Technická pomoc (OPTP)
Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK)
Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA)
Regionální operační program NUTS II Severozápad
Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Regionální operační program NUTS II Střední Morava
Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
Programy evropské územní spolupráce


Ceskedalnice.cz - neoficiální server o dálnicích a silnicích v ČR