LEGISLATIVA


 
Konsolidovaná verze Obecného nařízení č. 1083/2006 [1256 kB]
Konsolidovaná verze včetně Nařízení Rady (ES) č. 1989/ 2006 z 21. prosince 2006, Nařízení Rady (ES) č. 1341/ 2008 z 18. prosince 2008, Nařízení Rady (ES) č. 284/ 2009 ze 7. dubna 2009, Nařízení EP a Rady (EU) č. 539 z 16. června 2010,

Konsolidovaná verze Implementačního nařízení č. 1828/2006 [4860 kB]
Konsolidovaná verze včetně Nařízení Komise (ES) č. 846/ 2009 z 1. září 2009, Nařízení Komise (EU) č. 832/ 2010 z 17. září 2010

Nařízení Komise (ES) č. 832/2010 - změna Nařízení (ES) č.1828/2006 [2466 kB]
Nařízení Komise (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Nařízení Rady (ES) č. 539/2010 - změna nařízení (ES) č. 1083/2006 [768 kB]
Nařízení Rady (ES) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení

Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 - změna Nařízení (ES) č. 1828/2006 [11454 kB]
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Nařízení Rady (ES) č. 284/2009 - změna nařízení (ES) č. 1083/2006 [726 kB]
Nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení

Nařízení Rady (ES) č. 1989/2009 - změna Nařízení (ES) č. 1083/2006 [51 kB]
Nařízení Rady (ES) č. 1989/2009, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 - změna Nařízení (ES) č. 1083/2006 [41 kB]
Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

Nařízení (ES) č. 1083/2006 - obecné [1372 kB]
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 - Implementační [24410 kB]
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

Nařízení (ES) č. 1080/2006 - ERDF [349 kB]
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999

Nařízení (ES) č. 1084/2006 - FS [230 kB]
Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

Strategické obecné zásady Společenství [191 kB]
Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 - veřejná podpora [146 kB]
Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu

Změna ERDF nařízení EP a Rady (ES) č.397/2009 [766 kB]
Nařízení EP a Rady (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení

Změna ERDF nařízení EP a Rady (ES) č.437/2010 [720 kB]
Nařízení EP a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin obyvatel