PŘEHLED VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ


Ukončené výzvy

 

 

Číslo

 Předmět výzvy
Zahájení
Ukončení
01 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 6.2  9. 7. 2007  31.8.2015
02 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 5, oblast podpory 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze  30.11.2007  31.8.2015
03 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.1 - podoblast Podpora revitalizace železničních vleček - první kolo

 1.4.2008

 31.5.2008

04 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel - první kolo

 22.9.2008

 20.10.2008

05 Výzva pro předkládání projektových žádostí platná od 15. 10. 2009 do 30. 6. 2015 (pouze pro oblast podpory 5.1 - Rozvoj sítě metra v Praze )  15.10.2009  30.6.2015
06 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel - druhé kolo

 30.11.2009

 26.2.2010

07 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava v oblasti zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část)

4.3.2010

 30.4.2010

08 Výzva pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí veřejné podpory z OP Doprava, prioritní osy 6 - Oblast podpory 6.1 – podoblast Podpora revitalizace železničních vleček - druhé kolo 15.10.2010 31.1.2011

09

Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel - třetí kolo

15.12.2010

29.4.2011

10 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel - čtvrté kolo

16.4.2012

15.6.2012

11 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava v oblasti zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část) - 2. kolo

16.7.2012

14.9.2012

12 Výzva pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí veřejné podpory z OP Doprava, prioritní osy 6 - Oblast podpory 6.1 – podoblast Podpora revitalizace železničních vleček - třetí kolo

29.10.2012

18.1.2013

13 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel - páté kolo

 15.9.2014

 31.10.2014

14 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Doprava, prioritní osy 1, oblast podpory 1.3 – Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR     7.8.2015     7.9.2015
15 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Doprava, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 - Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy    7.8.2015     7.9.2015
16 Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Doprava, prioritní osy 4, oblasti podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T  22.12.2015  29.1.2016