POKYNY PRO ŽADATELE - PODPORA REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK

Výzva ukončena

 
Ukončená výzva - oblast podpory 6.1 (Podpora revitalizace železničních vleček) [361 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.1 - podoblast Podpora revitalizace železničních vleček


25.9. 2008 - Ve čtvrtek 2.10. 2008 proběhne na Ministerstvu dopravy školení pro žadatele v programu Podpora revitalizace železničních vleček (oblast podpory 6.1 OPD). Podrobnější informace jsou k dispozici zde.   [118 kB]


25.9. 2008 - Řídící orgán OPD zveřejnil Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 6.1 - podoblast Podpora revitalizace železničních vleček.


2.6. 2008  – Příjem projektových žádostí v rámci 1. kola vyhlášené výzvy pro oblast podpory 6.1 OPD byl k datu 31.5.2008 ukončen. Všichni žadatelé budou o výsledku schvalovacího procesu písemně informováni.


1.4. 2008 – V návaznosti na níže uvedenou výzvu je od 1.4 do 31.5.2008 možné předkládat projektové žádosti v rámci oblasti podpory 6.1 OPD, v podoblasti Podpora revitalizace železničních vleček. Formulář projektové žádosti se zpracovává ve webové aplikaci Benefit7 (www.eu-zadost.cz). Postup zpracování projektové žádosti v Benefit7 je popsán v dokumentu „Pokyny pro vyplnění projektové žádosti OP Doprava“, který je k dispozici v sekci Projektová žádost.

 
Ukončená výzva - oblast podpory 6.1 (Podpora revitalizace železničních vleček)
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.1 - podoblast Podpora revitalizace železničních vleček


V souvislosti s vyhlášením výzvy pro oblast podpory 6.1 uspořádalo Ministerstvo dopravy dne 13.3. 2008 seminář pro potenciální žadatele.
Program semináře je k dispozici zde [114 kB].
 
Dokumenty a prezentace - seminář Podpora revitalizace železničních vleček [4166 kB]
Vybrané dokumenty a prezentace představené na semináři "Podpora revitalizace železničních vleček" dne 13.3.2008 na Ministerstvu dopravy


Kontakty pro více informací:

E-mail: vlecky@opd.cz

Ing. Ivan Novák, CSc.
telefon: 225 131 043