POKYNY PRO ŽADATELE - OBLAST PODPORY 1.2 - 2. KOLO

Výzva ukončena
 
Výzva pro předkládání projektových žádostí - oblast podpory 1.2 - 2.kolo [142 kB]
Oblast podpory 1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část)

Pokyny pro žadatele pro oblast podpory 1.2 a jejich přílohy
 
Pokyny pro žadatele OPD - oblast podpory 1.2 - Interoperabilita v železniční dopravě [367 kB]
Verze 1.1 platná od 16.7.2012

Příloha č. 1 – Přehled povinných příloh žádosti [142 kB]


Příloha č. 2 – Dokumentace programu Interoperabilita v železniční dopravě (ev. č. 127 330) [13274 kB]


Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [47 kB]


Příloha č. 4 – Rozhodnutí Evropské komise ve věci veřejné podpory č. N 469/08 [216 kB]


Příloha č. 6 – Kritéria výběru projektů OPD v oblasti podpory 1.2 (neinfrastrukturální část) [167 kB]


Příloha č. 7 – Finančního rozpočtu projektu - vzor [68 kB]


Příloha č. 8 - Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu - vzor [44 kB]


Příloha č. 9 - Obecný vzor Podmínek čerpání prostředků [215 kB]


EDS formuláře pro program 127 330 [21458 kB]


Projektová žádost


Elektronický formulář pro podání projektové žádosti je dostupný na www.eu-zadost.cz.
Pokyny pro vyplnění projektové žádosti naleznete zde.

Kontakty pro více informací


Ing. Eva Mikulová
telefon: 225 131 625

Bc. Ondřej Benák
telefon: 225 131 147

Ing. Miloš Čermák
telefon: 225 131 538

 

E-mail: interoperabilita@opd.cz