POKYNY PRO ŽADATELE  - OBLAST PODPORY 6.3 OPD

Výzva ukončena
 
Ukončená výzva - oblast podpory 6.3
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel


STARŠÍ VERZE POKYNŮ PRO ŽADATELE