POKYNY PRO ŽADATELE - PODPORA REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK - 2. KOLO
Výzva ukončena


 
Seminář pro žadatele – program a prezentace [2468 kB]
Dne 2. 11. 2010 proběhl na Ministerstvu dopravy seminář pro žadatele v rámci oblasti podpory 6.1 OPD – Podpora revitalizace železničních vleček


 
Výzva - oblast podpory 6.1 - 2. kolo [142 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí veřejné podpory z OP Doprava, prioritní osy 6 - Oblast podpory 6.1 – Podpora multimodální nákladní přepravy, podoblast Podpora revitalizace železničních vleček


 
 
Upřesnění k požadovanému formátu projektové dokumentace [104 kB]
Upřesnění k předložení přílohy A.2.15. ("Projektová dokumentace nebo IZ").

Upřesnění k Dokumentaci programu - začlenění aktualizací č.1 a 2 [1648 kB]
Konsolidovaná verze Dokumentace programu č.127 350 zahrnující všechny dosavadní aktualizace. Dokument slouží pro snadnější orientaci žadatelů a příjemců.

 
Pokyny pro žadatele - oblast podpory 6.1 - Podpora revitalizace železničních vleček - verze 1.1 - platné od 15.10.2010) [433 kB]
Příloha 01 - Informace pro zpracování a předložení Specifické souhrnné přílohy dle Dokumentace programu 127 350 („Příloha Benefit7“) [354 kB]
Příloha 02 - Souhlas žadatele se zveřejněním předepsaných údajů (vzor k bodu A.2.3) [343 kB]
Příloha 03 - Čestné prohlášení žadatele (vzor k bodu A.2.5) [350 kB]
Příloha 04 - Prohlášení žadatele o předložení smlouvy o vedení účtu (vzor k bodu A.2.6) [343 kB]
Příloha 05 - Soubory pro vytvoření EDS formuláře + návod na práci s formulářem EDS [14707 kB]
Příloha 06 - Titulní list do Přílohy Benefit7 [23 kB]
Příloha 07 - Dosahované hodnoty indikátorů – tabulka k bodu A.1.8 [357 kB]
Příloha 08 - Navrhované parametry projektu – tabulka k bodu A.1.9 [392 kB]
Příloha 09a - Dokumentace programu – textová část [3338 kB]
Příloha 09b - Dokumentace programu – tabulková část [1275 kB]
Příloha 10 - Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1-6 OP Doprava [266 kB]
Příloha 11 - Kontrolní listy pro hodnocení žádosti a projektu (žadatel nevyplňuje) [188 kB]
Příloha 12 - Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 [146 kB]
Příloha 13 - Pokyny pro vyplnění elektronického formuláře Benefit7 pro program ev.č. 127 350 [1431 kB]

Kontakty pro více informací:

E-mail: vlecky@opd.cz

Ing. Jaroslav Novák
telefon: 225 131 536

Ing. Ivan Novák, CSc.
telefon: 225 131 043

Kateřina Csillagová
telefon: 225 131 201