Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 4.1 [182 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T


 
Pokyny pro žadatele OPD - verze 3.3 - 7.8.2015
Dokument vymezuje základní pojmy, postupy a podmínky, které souvisejí s procesem přípravy projektové žádosti a jejím následným hodnocením. Dále jsou v dokumentu uvedeny i povinnosti, které musí plnit budoucí příjemci podpory z OPD.

Příloha č. 1 - Přehled příloh projektové žádosti


Příloha č. 2 - Žádost na velké projekty
Obsahem jsou vzory formulářů velké projektové žádosti dle přílohy XXI Nařízení (ES) č.1828/2006 v anglické a české verzi. Dále jsou obsahem i vzory CBA tabulek pro železniční projekty ve verzi dle přílohy B z Metodiky hodnocení efektivnosti investic železniční infrastruktury ze dne 22.5.2013 a ve verzi platné do 22.5.2013.

Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele


Příloha č. 4 – Finanční rozpočet projektu


Příloha č. 5 – Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu


Příloha č. 6 – Prohlášení o investičním záměru


Příloha č. 7 – Formulář EIB pro žádosti s celkovými náklady pod 700 mil Kč


Příloha č. 8 – Formulář EIB pro žádosti s celkovými náklady v rozmezí 700 – 1400 mil. Kč


Příloha č. 9 – Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek


Příloha č. 10 – Vzor dokumentu Identifikace vlastnické struktury žadatele


DALŠÍ UKONČENÉ VÝZVY


 
Výzva - oblast podpory 1.1 [146 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 1, oblast podpory 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Výzva - oblast podpory 1.2 [390 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 1, oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

Výzva - oblast podpory 2.1 [146 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 2, oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Výzva - oblast podpory 3.1 [146 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T

Výzva - oblast podpory 4.1 [404 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Výzva - oblast podpory 6.2 [388 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

POKYNY PRO ŽADATELE - STARŠÍ VERZE


 
Přehled změn v Pokynech pro žadatele OPD


Pokyny pro žadatele OPD - verze 3.2
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 23.9.2011 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 6.8.2015.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 3.1
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 1.7.2011 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 23.9.2011.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 3.0
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 15.11.2010 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 30.6.2011.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.9
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 30.10.2009 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 15.11.2010.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.8
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 15.10.2009 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 30.10.2009.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.7
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 1.9.2009 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 15.10.2009.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.6
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 30.1.2009 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 31.8.2009.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.5
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 10.10.2008 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 30.1.2009.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.3
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 14.2.2008 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 31.7.2008

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.4
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 31.7.2008 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 10.11.2008.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.2
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 7.12.2007 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 14.2.2008

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2.1
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 30.11.2007 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 7.12.2007

Pokyny pro žadatele OPD - verze 2
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 6.9.2007 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 30.11.2007.

Pokyny pro žadatele OPD - verze 1
Pokyny pro žadatele OPD ze dne 9.7.2007 (včetně všech příloh). Tato verze byla v platnosti do 6.9.2007.

 
Podrobná kriteria výběru projektů OP Doprava
Podrobná kritéria výběru projektů pro OP Doprava zpracovaná na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP Doprava dne 16.5.2007. Dokument zahrnuje pouze kritéria výběru projektů předložených v rámci výzev zveřejněných 9.7.2007 (výzva 01), 30.11.2007 (výzva 02), 15.10.2009 (výzva 05) a 7.8.2015 (výzva 15).