POKYNY PRO ŽADATELE - PODPORA MODERNIZACE ŘÍČNÍCH PLAVIDEL - 2. KOLO

Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 6.3 - 2. kolo [143 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP Doprava, prioritní osy 6, oblast podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Pokyny pro žadatele 6.3 a jejich přílohy
 
Pokyny pro žadatele pro oblast podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel [1506 kB]
(verze 1.2 - platné od 12.1.2010)

Příloha č. 1 – Přehled povinných příloh žádosti [58 kB]


Příloha č. 2 - Dokumentace programu „Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy“ (ev.č. 127 550) [3579 kB]


Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [48 kB]


Příloha č. 4 - Souhlas Evropské komise s veřejnou podporou č. N 358/2008 (K(2008)1619 ) [1745 kB]


Příloha č. 5 - Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu [58 kB]


Příloha č. 6 - Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava [175 kB]


Příloha č. 7 - Kriteria výběru projektů OPD v oblasti podpory 6.3 [710 kB]


Příloha č. 8 - Výpis z normy o emisích motoru určených pro vnitrozemskou vodní dopravu v návaznosti na program Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy [78 kB]


Příloha č. 9 - Položkový rozpočet [28 kB]


 


STARŠÍ VERZE POKYNŮ PRO ŽADATELE


Kontakty pro více informací:

E-mail: plavidla@opd.cz

Ing. Evžen Vydra
telefon: 225 131 343

Mgr. Vít Šimonovský
telefon: 225 131 213

Kateřina Csillagová
telefon: 225 131 201