POKYNY PRO ŽADATELE - PODPORA REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍCH VLEČEK - 3. KOLO
Výzva ukončena
 
Výzva - oblast podpory 6.1 - 3. kolo [246 kB]
Výzva pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí veřejné podpory z Operačního programu Doprava, prioritní osy 6 - Oblast podpory 6.1 – Podpora multimodální nákladní přepravy, podoblast Podpora revitalizace železničních vleček

 
Pokyny pro žadatele - oblast podpory 6.1 - Podpora revitalizace železničních vleček - verze 1.2 - platné od 24.10.2012 [335 kB]
Příloha 01 - Pokyny pro vyplnění projektové žádosti Benefit7 [818 kB]
Příloha 02 - Informace k zpracování Specifické souhrnné přílohy projektové žádosti Benefit7 [2015 kB]
Příloha 03 - Titulní list do Specifické souhrnné přílohy - vzor [1123 kB]
Příloha 04 - Dosahované hodnoty indikátorů - vzor k A.1.8 [1127 kB]
Příloha 05 - Navrhované parametry projektu – vzor k A.1.9 [1176 kB]
Příloha 06 - Souhlas žadatele se zveřejněním předepsaných údajů - vzor k A.2.3 [1122 kB]
Příloha 07 - Čestné prohlášení žadatele - vzor k A.2.5 [1127 kB]
Příloha 08 - Prohlášení žadatele o předložení smlouvy o vedení účtu - vzor k A.2.6 [1122 kB]
Příloha 09 - Složka se souborem pro vytvoření EDS formuláře + návod [7882 kB]
Příloha 10 - Dokumentace_programu-konsolidovana_verze [1648 kB]
Příloha 11 - Obecný vzor Rámcových podmínek [1215 kB]
Příloha 12 - Postupy_a_financni_limity_ZZMRaZsVH_verze 1.3 [177 kB]
Příloha 13 - Kontrolní list schválený monitorovacím výborem [122 kB]
Příloha 14 - Narizeni_Komise_c.1628-2006 [146 kB]

Kontakty pro více informací:

E-mail: vlecky@opd.cz

Ing. Jaroslav Novák
telefon: 225 131 536

Ing. Ivan Novák, CSc.
telefon: 225 131 043

Mgr. Radim Vinař
telefon: 225 131 639