INFORMACE PRO PŘÍJEMCE
Metodické pokyny pro příjemce OP Doprava
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v následujících oblastech podpory:

1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů - infrastruktura 
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 1.2
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v oblasti podpory 1.2 - .

Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 5.1
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v oblasti podpory 5.1 - Rozvoj sítě metra.

Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 5.2
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v oblasti podpory 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.

 
Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 6.1
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v oblasti podpory 6.1 - podoblast Podpora revitalizace železničních vleček.
Více informaci o podpoře revitalizace železničních vleček je k dispozici zde.

Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 6.3
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v oblasti podpory 6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel.

Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 7.1
Podrobné vymezení podmínek a pravidel, které musí dodržovat Příjemci v oblasti podpory 7.1 - Technická pomoc
Na Metodické pokyny pro příjemce OPD přímo navazují
Pravidla pro publicitu v rámci OPD

Metodické výklady týkající se implementace OPD jsou uváděny v
Metodických doporučeních ŘO OPD.