POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 5.2

Metodické pokyny pro příjemce Operačního programu Doprava v oblasti podpory 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

(platí pouze pro žádosti předložené v rámci výzvy 02 platné od 30.11. 2007 do 30.6.2015)

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu OPD. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.


STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 5.2:
 
Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 5.2 - verze 1.2 [138 kB]
Tato verze byla platná od 19.12.2011 do 17.9.2013

Metodické pokyny pro příjemce OPD – oblast podpory 5.2 - verze 1.1 (1.6.2009) [1052 kB]
Tato verze byla platná do 18.12.2011

Metodické pokyny pro příjemce OPD – oblast podpory 5.2 - verze 1.0 (19.9.2008) [1468 kB]
Tato verze byla platná do 31.5.2009

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 5.2 - verze 1.3 [160 kB]
Platná verze od 18. září 2013

Metodické pokyny pro příjemce oblasti podpory 5.2, verze 1.4 [1297 kB]
Platné od 10.6.2014 do 4.5.2015

Přílohy Metodických pokynů pro příjemce oblasti podpory 5.2, verze 1.4 [638 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 5.2 - verze 1.5 [665 kB]
Tato verze dokumentu je platná od 5.5.2015

Přílohy Metodických pokynů pro příjemce oblasti podpory 5.2, verze 1.5 [721 kB]


Přílohy pokynů pro příjemce oblasti podpory 5.2 [702 kB]