PUBLICITA V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA


Pravidla pro publicitu - Dokument Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava (OPD) je určen zejména pro Příjemce a Žadatele projektů realizovaných v rámci OPD. Tato pravidla přímo navazují na metodické dokumenty „Pokyny pro žadatele OPD“ a „Pokyny pro příjemce OPD“.

Logomanuál - V této sekci naleznete dokumenty specifikující použití loga OPD, loga EU a jejich grafické použití v konkrétních případech.

Grafika OPD - V této části naleznete ke stažení grafické podklady pro účely plnění povinné publicity. Podklady jsou uloženy v různých formátech jak vektorových, tak rastrových.Dotazy k publicitě OPD je možné zasílat elektronicky na adresu publicita@opd.cz.