LOGOMANUÁLY A GRAFICKÉ PŘÍRUČKY


Všechny grafické a textové výstupy v rámci projektů Operačního programu Doprava musí obsahovat prvky povinné publicity. Pro jednotnou grafickou podobu jsou k dispozici grafické manuály, které obsahují všechny předpokládané výstupy, které se během realizace projektů mohou vytvářet.

 
Logomanuál OPD - Grafický manuál pro jednotnou prezentaci OPD - Verze listopad 2011 [8940 kB]
Konkrétní grafické použití loga OPD spolu s ostatními náležitostmi povinné publicity.

Logotyp OPD [3022 kB]
Grafická definice loga

Další logomanuály
Logomanuál SFDI

Logomanuál EU