POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 1.2
Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 1.2 (program č. 127 330)
(platné pouze pro žádosti předložené v rámci výzvy 07 zahájené dne 4. 3. 2010)

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.
STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD:
 
Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.3 [219 kB]
Verze byla platná od 18. září 2013 do 14. dubna 2014

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.5 [610 kB]
Tato verze je platná od 5.5.2015

Přílohy pokynů pro příjemce oblasti podpory 1.2 - verze 1.3 [707 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.2 [195 kB]
Tato verze byla platná verze od 26. 8. 2013. do 17.9.2013.

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.1 [143 kB]
Tato verze byla platná verze od 19.12.2011 do 25. 8. 2013.

Pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 1.2 Interoperabilita v 1.0 (4.5.2011) [826 kB]
Tato verze byla platná do 18.12.2011

Přílohy Pokynů pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.5 [760 kB]


Pokyny pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.4 [156 kB]
Tato verze byla platná od 15.4.2014 do 4.5.2015

Přílohy Pokynů pro příjemce - oblast podpory 1.2 - verze 1.4 [683 kB]