POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 6.1

Metodické pokyny pro příjemce Operačního programu Doprava v oblasti podpory 6.1 - podoblast Podpora revitalizace železničních vleček

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu OPD. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.

 
STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD:
 
Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 6.1 - verze 1.4 [163 kB]
Tato verze byla planá od 19.12.2011 do 18.9.2013

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 6.1 - verze 1.3 (27.7.2011) [1391 kB]
Tato verze byla planá do 18.12.2011

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 6.1 - verze 1.2 (28.1.2011) [1120 kB]
Tato verze byla platná do 26.7.2011

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 6.1 - verze 1.1 (29.10.2009) [1016 kB]
Tato verze byla platná do 27.1.2011

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 6.1 - verze 1.0 (10.9.2008) [1467 kB]
Tato verze byla platná do 28.10.2009

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 6.1 - verze 1.5 [193 kB]
Platná verze od 19. září 2013

Přílohy pokynů pro příjemce oblasti podpory 6.1 [1192 kB]