POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 5.1
Metodické pokyny pro příjemce Operačního programu Doprava v prioritní ose 5, oblasti podpory 5.1 - Rozvoj sítě metra v Praze. 

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.  
STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD:
 
Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 5.1 - verze 1.1 [180 kB]
Tato verze byla platná od 19.12.2011 do 17.9.2013

Metodické pokyny pro příjemce - oblast 5.1 - verze 1.5 [671 kB]
Tato verze je platná od 5.5.2015

Metodické pokyny pro příjemce OPD 5.1 v1.0 (31.3.2011) [682 kB]
Tato verze byla platná do 18.12.2011

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 5.1 - verze 1.2 [211 kB]
Platná verze od 18. září 2013

Přílohy pokynů pro příjemce oblasti podpory 5.1 [703 kB]


Přílohy Metodických pokynů pro příjemce - oblast podpory - 5.1, verze 1.5 [962 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory - 5.1, verze 1.4 [1355 kB]
Platné od 10.6.2014 do 4.5.2015

Přílohy Metodických pokynů pro příjemce - oblast podpory - 5.1, v 1.4 [948 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory - 5.1, verze 1.3 [166 kB]
Platná verze od 1.2.2014

Přílohy k Metodickým pokynům - oblast podpory 5.1, verze 1.3 [940 kB]