INFORMACE PRO PŘÍJEMCE - POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD
(platné pouze pro žádosti předložené v rámci výzvy 01 zveřejněné dne 9. července 2007)
 
Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu OPD. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.
 

STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD:
 
Metodické pokyny pro příjemce OPD verze 1.7 (23. 9. 2011) [1854 kB]
Tato verze byla platná do 18.12.2011

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.9 (15. 4. 2013) [1820 kB]
Tato verze byla platná do 15.4.2013

Metodické pokyny pro příjemce OPD verze 1.8 (19. 12. 2011) [1937 kB]
Tato verze byla platná do 14.4.2013

Metodické pokyny pro příjemce OPD verze 1.6 (12. 5. 2011) [1810 kB]
Tato verze byla platná do 22.9.2011

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.5 (18. 10. 2010) [2076 kB]
Tato verze byla platná do 11.5.2011

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.4 (28. 4. 2010) [1393 kB]
Tato verze byla platná do 17.10.2010

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.3 (24.10.2008) [1475 kB]
Tato verze byla platná do 27.4.2010

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.2 (31.7. 2008) [1400 kB]
Tato verze byla platná do 24.10.2008

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.1 (16.01. 2008) [664 kB]
Tato verze byla platná do 31.7.2008

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.0 (17.12. 2007) [322 kB]
Tato verze byla platná do 16.1.2008

Metodické pokyny pro majoritní příjemce 1.12 - výzva 1 [206 kB]
Metodické pokyny

Přílohy Metodických pokynů pro majoritní příjemce 1.12 - výzva 1 [930 kB]
Přílohy pokynů 1.12

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.10 (18.9.2013) [2179 kB]
Platná verze do 26.1.2014

Metodické pokyny pro majoritní příjemce verze 1.11 [206 kB]
Metodické pokyny platné od 27.1.2014

Metodické pokyny pro příjemce OPD, v.1.16 [1630 kB]
Pokyny pro příjemce platné od 28.7.2015

Přílohy pokynů pro majoritní příjemce - verze 1.11 [907 kB]
Přílohy pokynů pro majoritní příjemce

Metodické pokyny pro majoritní příjemce - verze 1.13 [208 kB]
Metodické pokyny platné od 23.4.2014

Metodické pokyny pro majoritní příjemce - verze 1.14 [2190 kB]
Aktualizace metodických pokynů platných od 24.9.2014 do 4.5.2015 obsahuje novou přílohu č. 8. U příjemců SŽDC, s.o. a ŘSD se budou postupy pro předkládání žádostí o platbu řídit Upřesňujícím pokynem uvedeným v příloze č. 8..

Metodické pokyny pro příjemce OPD - verze 1.15 [745 kB]
Tato verze je platná od 5.5.2015

Přílohy k Metodickým pokynům pro majoritní příjemce - verze 1.15 [2986 kB]


Přílohy k Metodickým pokynům pro majoritní příjemce - verze 1.14 [2962 kB]


Přílohy k Metodickým pokynům pro majoritní příjemce - verze 1.13 [1700 kB]
Přílohy Metodických pokynů

Přílohy pokynů pro majoritní příjemce - verze 1.10 [1585 kB]
Přílohy pokynů pro majoritní příjemce

Přílohy Metodických pokynů pro příjemce OPD, v.1.16 [2973 kB]