Archiv článků
 
21.12.2015
Řídící orgán OPD vyhlašuje dodatečnou výzvu pro oblast podpory 4.1
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné projektové žádosti na již realizované projekty bude moci ŘSD ČR předkládat od 22.12.2015 do 29.1.2016.
> více ...

3.12.2015
Registrace k odběru novinek OPD 2014-2020
Od 1. 1. 2016 již nebudou webové stránky OPD 2007-2013 aktualizovány.
> více ...

18.11.2015
Povedený den otevřených dveří na Ministerstvu dopravy
Dne 17. listopadu 2015 byla otevřena budova Ministerstva dopravy široké veřejnosti. V rámci dne otevřených dveří navštívilo budovu na nábřeží Ludvíka Svobody 1524 lidí, což je rekordní počet oproti statistikám z předchozích let. Akce se zúčastnil i ministr dopravy Dan Ťok, který návštěvníky přivítal.
> více ...

6.8.2015
Řídící orgán OPD vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů v oblastech podpory 1.3 a 2.2.
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě). V rámci obou výzev je možné projektové žádosti předkládat od 7.8.2015 do 7.9.2015.
> více ...

25.5.2015
Oslavy 11 let ČR v EU
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.
> více ...

20.5.2015
MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.
> více ...

12.5.2015
EK schválila Operační program Doprava, ČR může čerpat až 125 miliard korun
Evropská komise (EK) schválila dne 11.5.2015 Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.
> více ...

14.4.2015
Ministerstvo dopravy schválilo dotaci z OPD pro regionální železnici Šumperk – Kouty nad Desnou
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava schválilo dne 7.4.2015 dotaci z fondů EU pro projekt „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“. Příjemcem dotace z OPD ve výši téměř 340 mil. Kč je Svazek obcí údolí Desné, který je také vlastníkem předmětné železniční trati. V rámci OPD se jedná o první projekt regionální železniční trati, jehož příjemcem není Správa železniční dopravní cesty či dotčený kraj.
> více ...

14.4.2015
Provoz na novém úseku metra do Motola byl zahájen
Na Velikonoční pondělí 6.4.2015 byl slavnostně otevřen prodloužený úsek linky A vedoucí ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Projekt „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická (mimo) – Motol“ byl spolufinancován z Operačního programu Doprava (OPD).
> více ...

13.4.2015
OPD ve škole
Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.
> více ...

12345678910...