20.5.2015
MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.


MD prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí OPD do 31.8.2015

20.5.2015 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev. Nově je konečným termínem namísto 30.6.2015 až 31.8.2015.  Prodloužená možnost předkládání projektových žádostí se týká zejména tzv. majoritních příjemců OPD, tj. Správy železniční dopravní cesty s.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Důvodem tohoto kroku je zejména skutečnost, že v tuto chvíli je v procesu přípravy u dotčených příjemců stále poměrně významný počet projektů, které potenciálně mohou alespoň částečně čerpat alokaci OPD v rámci programového období 2007-2013. Tímto opatřením dojde k dílčímu snížení rizika nedočerpání alokace v některých prioritní osách OPD na konci roku 2015. Opatření v podobě prodloužení termínu průběžných výzev je také součástí materiálu Strategie dočerpání OPD (aktualizace duben 2015), který dne 13.5.2015 vzala Vláda ČR na vědomí.

Konečný termín pro předkládání projektů do 31.8.2015 nově platí pro následující oblasti podpory OPD:

·         1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

·         1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů (pouze infrastrukturální část)

·         2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 

·         3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T

·         4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 

·         6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 

·         5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 

 

 

Prodloužené výzvy jsou k dispozici zde: http://www.opd.cz/cz/Informace-pro-zadatele