21.12.2015
Řídící orgán OPD vyhlašuje dodatečnou výzvu pro oblast podpory 4.1
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné projektové žádosti na již realizované projekty bude moci ŘSD ČR předkládat od 22.12.2015 do 29.1.2016.


Výzva pro oblast podpory 4.1 předpokládá předkládání již realizovaných projektů financovaných z národních zdrojů, které byly zaměřeny zejména na modernizace stávajících či budování nových úseků silnic I. třídy neležících na transevropské dopravní síti (TEN-T). Žadatelem těchto projektů může být Ředitelství silnic a dálnic ČR. Maximální alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) pro tuto výzvu je stanovena na 850 milionů Kč. Vyhlášení této výzvy je opatřením, které by mělo zajistit vytvoření přiměřené rezervy pro plné dočerpání alokace ERDF v rámci OPD 2007-2013. Tato výzva zároveň reaguje na aktuální doporučení Národního orgánu pro koordinaci (MMR) a Evropské komise ohledně realizace dalších opatření směřujících k zajištění plného dočerpání alokací jednotlivých operačních programů v České republice. Kompletní text výzvy a další související dokumenty jsou zveřejněny na www.opd.cz/cz/infrastruktura