6.8.2015
Řídící orgán OPD vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů v oblastech podpory 1.3 a 2.2.
Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě). V rámci obou výzev je možné projektové žádosti předkládat od 7.8.2015 do 7.9.2015.


Výzva pro oblast podpory 1.3 (Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR) přímo navazuje na červencové rozhodnutí Evropské komise o schválení revize programového dokumentu OPD. V rámci této revize došlo k rozšíření OPD právě o tuto novou oblast podpory. Maximální alokace z Fondu soudržnosti pro tuto výzvu je stanovena na 952 milionů Kč. Poskytnutí podpory bude podmíněno doložením smlouvy na provoz pořízených kolejových vozidel v rámci závazku veřejné služby (v souladu s Nařízením 1370/2007), a to na lince R13 (Brno – Břeclav – Otrokovice - Olomouc) nejpozději od 13.12.2015. Příjemcem podpory v této výzvě mohou být pouze železniční dopravci poskytující služby veřejné drážní osobní dopravy v rámci smlouvy o závazku veřejné služby.

Kompletní text výzvy a další související dokumenty jsou zveřejněny na www.opd.cz/cz/kolejova-vozidla

 

Výzva pro oblast podpory 2.2 (Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy) předpokládá předložení projektů zaměřených na rozvoj telematických systémů na dálniční síti a sítích navazujících, přičemž žadatelem těchto projektů může být Ředitelství silnic a dálnic ČR. Maximální alokace z Fondu soudržnosti pro tuto výzvu je stanovena na 400 milionů Kč.

Kompletní text výzvy a další související dokumenty jsou zveřejněny na www.opd.cz/cz/telematika