25.5.2015
Oslavy 11 let ČR v EU
Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na Střeleckém ostrově a v rámci programu se návštěvníci mohli seznámit s informacemi týkajícími se čerpání prostředků z fondů EU a rovněž se zajímavostmi z ostatních členských států EU.


Zástupci ŘO OPD se akce 11let.eu zúčastnili již podruhé. Po loňském úspěšném průběhu Open Air Festivalu působili i letos ve společném stanu se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a poskytovali široké i odborné veřejnosti základní informace o činnosti evropských fondů v oblasti dopravy, o aktuálním stavu OPD i o přípravách operačního programu pro příští programové období. Mimořádný zájem byl ze strany veřejnosti především o informace týkající se dostavby hlavních dálničních tahů spolufinancovaných z OPD a podpory vývoje alternativních paliv v oblasti dopravy. Návštěvníci mohli získat autoatlasy, pexesa či kvarteta OPD nebo se zapojit do soutěží o další propagační předměty mimo jiné i ostatních operačních programů. Distribuovány byly rovněž informační materiály a letáky obsahující základní informace o OPD. Kromě hokejového a hudebního programu na hlavním pódiu byly na Střeleckém ostrově umístěny i informační stánky ambasád, v nichž probíhala prezentace členských zemí EU a partnerů. Více informací a fotografií naleznete na oficiálních webových stránkách festivalu 11let.EU.