13.4.2015
OPD ve škole
Zaměstnanci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (dále jen „ŘO OPD“) navštívili ve čtvrtek 9.4.2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté třídy aktivity týkající se hlavních přínosů Evropské unie v každodenním životě.


V průběhu obou, hodinu a půl dlouhých programů, žáci získali základní informace o Evropské unii (dále jen „EU“), seznámili se s jejími symboly a hlavními přínosy i povinnostmi, které ze členství plynou. Program byl rozdělen do několika bloků, přičemž první měl podobu výkladu ze strany  zaměstnanců ŘO OPD, v dalších blocích se konaly soutěže s evropskou tématikou, ve kterých byly děti rozděleny do týmů dle vybraných členských zemí EU a na závěr byly děti odměněny dle počtu získaných bodů v jednotlivých týmech. Cílem programu bylo rovněž seznámit nejmladší žáky s jednotnou evropskou měnou a se základními zákonitostmi, které mezi členskými zeměmi EU fungují. Nedílnou součástí přednášky byly samozřejmě i informace o poslání Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) pro Českou republiku, včetně názorných fotografií již realizovaných  projektů.

Mezi odměnami, které jednotlivé týmy vybojovaly pro své členy, nechyběly reflexní vesty, termohrnky, pastelky, bloky, pexesa ani kvarteta s motivy projektů OPD.