ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPD - STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (SFDI)

Zapojení SFDI do implementační struktury OPD je upraveno v Dohodě o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava. Více informací o této dohodě je uvedeno v článku o Ustavení Zprostředkujícího subjektu OPD.

Kontakt na SFDI je uveden zde.

Více informací nalezente na webu www.sfdi.cz.