KONTAKTY - ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
190 00   Praha 9

telefon: +420 266 097 298
fax: +420 266 097 520

e-mail: info@sfdi.cz
web: www.sfdi.cz