SEZNAM PŘÍJEMCŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA


 
V souladu s požadavky Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, čl. 7, odst. 2, bod d) zveřejňuje Řídící orgán Operačního programu Doprava níže uvedený dokument se seznamem příjemců.


Přehlednější a detailnější informace o všech schválených projektech Operačního programu Doprava můžete dohledat v Databázi schválených projektů OPD.