POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 7.1
Metodické pokyny pro příjemce Operačního programu Doprava v prioritní ose 7, oblasti podpory 7.1 - Technická pomoc. 

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídící orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu. STARŠÍ VERZE METODICKÝCH POKYNŮ PRO PŘÍJEMCE OPD:
 
Metodické pokyny pro příjemce pro oblast 7.1, verze 1.4 [372 kB]
Tato verze byla platná od 1.4.2014 do 30.11.2014

Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 7.1 - verze 1.6 [986 kB]
Tato verze byla platná od 5.5.2015 do 27.7.2015

Přílohy Metodické pokyny pro příjemce, verze 1.6 [1350 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 7.1 - verze 1.7 [1114 kB]
Tato verze byla platná od 28.7.2015 do 29.9.2015

Přílohy Metodických pokynů pro příjemce - oblast podpory 7.1, verze 1.7 [1343 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 7.1 - verze 1.8 [2857 kB]
Tato verze byla platná od 30.9.2015 do 25.10.2015

Přílohy Metodických pokynů pro příjemce - oblast podpory 7.1, verze 1.8 [1351 kB]


Přílohy Pokyny pro příjemce 7.1 [636 kB]


Pokyny pro příjemce pro oblast 7.1, verze 1.3 [3356 kB]
Platná verze od 1.9.2013 do 31.3.2014

Aktuální Metodické pokyny pro příjemce 7.1, verze 1.5 [450 kB]
Platná verze od 1.12.2014

Přílohy Pokyny pro příjemce 7.1 [635 kB]


Pokyny pro příjemce pro oblast 7.1, verze 1.2 [225 kB]
Platná verze od 15.2.2013 do 31. 8. 2013.

Přílohy Metodické pokyny pro příjemce, verze 1.5 [1316 kB]


Přílohy Pokyny pro příjemce 7.1 [616 kB]


Metodické pokyny pro příjemce pro oblast 7.1, verze 1.1 [212 kB]
Platná verze od 1.7.2012

Přílohy Pokyny pro příjemce pro oblast 7.1 [616 kB]


Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 7.1 - verze 1.0 [203 kB]
Platná verze od 29.3.2012 do 30.6.2012

Přílohy pokynů pro příjemce oblasti podpory 7.1 [530 kB]