VÝZVY A POKYNY PRO ŽADATELE (KONEČNÉ PŘÍJEMCE) OP INFRASTRUKTURA - SEKTOR DOPRAVA

Metodické pokyny pro konečné příjemce z OP Infrastruktura  platné od  15. 2. 2008:
2007-02-15_Metodicke_pokyny_pro_KP_OPI.zip

V rámci OP Infrastruktura je v současné době otevřena pouze jedna výzva pro předkládání projektových žádostí:

Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí
Opatření 2.1
• Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.1


Všechny ostatní výzvy jsou již v současné době uzavřeny a jsou zde uvedeny pouze pro informaci.

Priorita 1. Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu

1.1.
• 
Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.1

1.2.
• 
Výstavba a modernizace silnic I. třídy
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.2

1.3.
• 
Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.3

1.4.
• 
Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 1.4


Priorita 2. Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

2.2.
• 
Podpora kombinované dopravy
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.2

Definice kombinované dopravy
Program podpory KD na období 2005-2010
 
2.3.
• 
Podpora zavádění alternativních paliv
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.3

2.4.
• 
Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy
• Pokyny pro žadatele pro Opatření 2.4

 Povinné přílohy pro opatření 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 (aktualizováno 23.10.2006)
 
Povinné přílohy  pro opatření 2.2, 2.3, 2.4
(aktualizováno 23.10.2006, doplněna příloha 1G - Žádost o zajištění veřejného spolufinancovaní - pouze pro Opatření 2.3 a 2.4)