PROJEKTOVÁ ŽÁDOST -  WWW.EU-ZADOST.CZ

V případě technických problémů s aplikací Benefit7 nás kontaktujte prostřednictvím benefit7@opd.cz.

Pro zpracování formuláře projektové žádosti v aplikaci Benefit7 je nejprve nutné provedení registrace žadatele (založení webového účtu žadatele). Doporučujeme, aby zpracovatelem (vlastníkem) žádosti byla vždy pověřená osoba žadatele, která bude v rámci projektu vykonávat roli hlavní kontaktní osoby. Formulář žádosti je v náhledu dostupný i bez registrace. Z úvodní stránky Benefit7 je nutné otevřít „Seznam formulářů“ a dále pak v seznamu mezi sektorovými operačními programy odkaz „OPD – OP Doprava“.
Podrobný postup, jak musí žadatelé zpracovávat formulář projektové žádosti do OP Doprava v systému Benefit7, je uveden v dokumentu „Pokyny pro vyplnění projektové žádosti OP Doprava“. Žadatel musí zároveň dodržet všechny podmínky uvedené v dokumentu „Pokyny pro žadatele“ a v jeho přílohách. 

Základné technické požadavky:
Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované pouze v prohlížečích Internet Explorer, Firefox a Google Chrome, a to pouze v posledních dvou verzích.  

Další požadavky pro bezproblémové fungování aplikace Benefit7: minimální rozlišení displeje 1024 x 768 (max. 96 dpi). Pro správnou funkci aplikace Benefit7 musí být v internetovém prohlížeči zapnut JavaScript. Prohlížeče, které nepodporují JavaScript, lze použít pouze pro prohlížení žádostí. V internetovém prohlížeči nesmí být nastavené vlastní styly vzhledu stránek ani nesmí být zapnutá žádná vlastní nasatvení, která jakýmkoliv způsobem měn vzhled nebo styly písma. V opačném případě nelze vyloučit problémy se vzhledem webových stránek. Pro tisk žádostí musí být na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat Reader verze 6 nebo vyšší. 


Plánovaná termíny nedostupnosti aplikace Benefit7 v roce 2015 (z důvodu instalací nových verzí aplikace):

6.1.2015, 2.2.2015, 2.3.2015, 1.4.2015, 4.5.2015, 1.6.2015, 1.7.2015, 3.8.2015, 1.9.2015, 1.10.2015, 2.11.2015, 1.12.2015

Aplikace je v uvedený den vždy nedostupná od 8 do 17 hod.