POKYNY PRO ŽADATELE - OBLAST PODPORY 1.2

Výzva ukončena
 
Výzva pro předkládání projektových žádostí oblasti podpory 1.2
Oblast podpory 1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část)

Pokyny pro žadatele pro oblast podpory 1.2 a jejich přílohy
 
Pokyny pro žadatele OPD - oblast podpory 1.2 - Interoperabilita v železniční dopravě [368 kB]
Verze 1.0 platná od 4.3.2010

Příloha č. 1 – Přehled povinných příloh žádosti [139 kB]


Příloha č. 2 – Dokumentace programu Interoperabilita v železniční dopravě (ev. č. 127 330) [13281 kB]


Příloha č. 3 – Prohlášení žadatele [47 kB]


Příloha č. 4 – Rozhodnutí Evropské komise ve věci veřejné podpory č. N 469/08 [216 kB]


Příloha č. 5 – Postupy a finanční limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1 – 6 OP Doprava [266 kB]


Příloha č. 6 – Kritéria výběru projektů OPD v oblasti podpory 1.2 (neinfrastrukturální část) [193 kB]


Příloha č. 7 – Finančního rozpočtu projektu - vzor [68 kB]


Příloha č. 8 - Rozšiřující monitorovací ukazatele projektu - vzor [44 kB]


EDS formuláře pro program 127 330 [21458 kB]


Projektová žádost

Elektronický formulář pro podání projektové žádosti je dostupný na www.eu-zadost.cz.

Pokyny pro vyplnění projektové žádosti naleznete zde.Kontakty pro více informací

E-mail: interoperabilita@opd.cz

Ing. Eva Mikulová
telefon: 225 131 625

Bc. Ondřej Benák
telefon: 225 131 147

Ing. Miloš Čermák
telefon: 225 131 538