16.12.2007
Uzavření úvěrové smlouvy s EIB na spolufinancování projektů OPD
17. 12. 2007 - Tisková zpráva - Česká republika zastoupená Ministerstvem financí uzavřela s Evropskou investiční bankou (EIB) úvěrovou smlouvu na poskytnutí prostředků pro spolufinancování projektů, které budou financovány ze zdrojů EU prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD). Podpisem úvěrové smlouvy ministrem financí Miroslavem Kalouskem a viceprezidentkou EIB Martou Gajęckou bylo završeno společné úsilí Ministerstva financí, Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) vedoucí k zajištění 14 miliard Kč.


Prostředky EIB budou přes SFDI použity na spolufinancování národního podílu u dopravních infrastrukturních staveb, které budou realizovány zejména státními investorskými organizacemi jako je Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest.
 
Podpisu smlouvy předcházelo jednání vlády České republiky, která ve středu 12. prosince schválila návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD v programovacím období 2007-2013 v celkové výši 34 mld. Kč.
 
Poté, co byl v pondělí 10. prosince Evropskou komisí schválen OPD, je podpis úvěrové smlouvy s EIB druhým z letošních velkých úkolů v oblasti přípravy implementace fondů EU v programovém období 2007-2013, který Ministerstvo dopravy úspěšně dokončilo.
 
 
 
Více informací: Tisková zprava Ministerstva financí ze dne 14.12.2007