1.7.2007
Studie ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů OP Doprava vytvářejících příjmy
Ministerstvo dopravy zveřejňuje výstupy „Studie ke stanovení míry podpory z fondů EU u projektů OP Doprava vytvářejících příjmy“. Hlavním cílem studie bylo vytvořit pro oblast dopravní infrastruktury průkazné a jednoduché metody stanovení oprávněné míry podpory z fondů EU, a to u těch projektů, které již vytvářejí či v budoucnu budou vytvářet příjmy. Studie byla zaměřena jak na silniční, tak i na železniční projekty. Přílohou studie jsou i výpočetní nástroje pro určení míry podpory (ve formátu MS Excel).


Studie se skládá z těchto tří částí:

Část A: Stanovení míry podpory pro vybrané dopravní projekty.
Tato část popisuje fungování nástroje pro výpočet míry podpory pro vybrané silniční a dálniční projekty a je určena k případnému zveřejnění spolu s výpočetním nástrojem.

Část B: Posouzení vlivu poplatků na míru podpory.
Druhá část představuje jak obecnou analýzu průměrných projektů daných typů (spolu s analýzou citlivosti), tak i konkrétní analýzu jednoho příkladu z každého typu projektů. Příklady jsou v podobě údajů z relevantních historických žádostí o udělení podpory z Fondu soudržnosti.

Část C: Použité metody a postupy. Tato část obsahuje interní informace pro Ministerstvo
dopravy. Není veřejně publikována.


Pro Ministerstvo dopravy studii zpracovala společnost Mott MacDonald.

Dokumenty ke stažení jsou dostupné zde.