Rekonstrukce železničního mostu Nymburk


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Nymburk

Datum zahájení: 3.1.2007   Datum ukončení: 30.6.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.12.2007

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 78 171 100 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 91 966 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 69 669 254 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Labská vodní cesta je součástí transevropské dopravní sítě. K tomu, aby po ní lodě mohly volně plout, je zapotřebí nejen voda, ale také odstranění překážek, které tvoří mosty s nízkou podjezdnou výškou. Jednu z takovýchto překážek byl ještě donedávna také nymburský železniční most. Původní most z roku 1958 měl podjezdnou výškou pouze 4,30 m. Při rekonstrukci byl zvýšen na 5,25 m s výhledovou možností zřídit zdvižné pole, které by umožnilo v budoucnu proplout až 7 m vysokým lodím. Pro větší bezpečnost plavby, byl most osazen novým osvětleným plavebním značením a radarovými odražeči. Most tak nyní splňuje požadavky, které jsou kladeny na parametry vodní cesty evropského významu. Z rekonstrukce měli užitek i chodci a cyklisté. Nová lávka pro pěší s ocelovými rošty je mnohem bezpečnější i v případě nepříznivého počasí. 
Zároveň bylo při rekonstrukci upraveno i 788 m železniční trati a zrekonstruovány dva železniční přejezdy. Zvolenou technologií došlo ke snížení hlukové zátěže a vibrací z provozu vlaků. Projekt „Rekonstrukce železničního mostu Nymburk“ je součástí komplexního investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice“, kterým se postupně odstraňuje dlouholetý problém nízké podjezdné výšky omezující labskou lodní dopravu. Volná výška 5,25 m pod mosty je celoevropským minimálním standardem umožňujícím významnější uplatnění vodní dopravy zejména v kombinovaných přepravách kontejnerů do námořních přístavů. Tento projekt tak přímo naplňuje jednu z priorit Dopravní politiky ČR.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: