POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 1.3
Metodické pokyny pro příjemce OPD v oblasti podpory 1.3 (program č. 127 65)
(platné pouze pro žádosti předložené v rámci výzvy POŘÍZENÍ A MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL PRO RYCHLÉ SPOJENÍ MEZI MĚSTY A REGIONY ČR)

Cílem těchto metodických pokynů je seznámit příjemce s postupy pro předkládání žádostí o platbu a požadavky, které uplatňuje Řídicí orgán OPD při monitorování projektů. Postupy, tak jak jsou nyní v metodickém pokynu nastaveny, budou podléhat dílčím úpravám podle získaných zkušeností a v návaznosti na požadavky z kontrolních a monitorovacích aktivit Řídícího orgánu. Nedílnou součástí metodických pokynů jsou i přílohy, které obsahují vzory příslušných formulářů a vzor monitorovací složky projektu.
 
POKYNY PRO PŘÍJEMCE OPD - OBLAST PODPORY 1.3 [586 kB]
Metodické pokyny pro příjemce - oblast podpory 1.3, verze 1.0

Přílohy Pokynů pro příjemce pro oblast podpory 1.3 [765 kB]