3.11.2007
Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí v oblasti podpory 5.2
3.12.2007 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo dne 30.11.2007 výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze. Možnými žadateli v rámci této výzvy budou zejména Magistrát hlavního města Prahy a dále jím zřízené organizace, jako je Dopravní podnik hl. m. Prahy a Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Výzva bude pro žadatele otevřena kontinuálně až do 30.6.2015. Pro celé toto období bude pro projekty v rámci této výzvy z OPD k dispozici až 900 milionů Kč.


 
Pokyny pro žadatele OP Doprava

Formulář projektové žádosti pro oblast podpory 5.2

Výzva - oblast podpory 5.2 [467 kB]

Všechny vyhlášené výzvy