5.1.2010
Z Evropské unie přišly první peníze na dopravní projekty
5.1.2010 – Tisková zpráva – Evropská komise proplatila České republice první průběžnou žádost o proplacení prostředků vynaložených na dopravní projekty v rámci Operačního programu Doprava.


Poslední den před vánočními svátky se podařilo uzavřít administrativní koloběh první průběžné žádosti o platbu, kterou Česká republika žádala Evropskou komisi o proplacení vynaložených prostředků na projekty OPD. Díky tomu na konci roku 2009 přiteklo z EK na účet Ministerstva financí 336,277 mil. EUR (8,523 miliard Kč). Výše uvedená transakce zajistí prostředky pro další projekty OPD. Touto první průběžnou žádostí o platbu se zároveň  podařilo v rámci OPD s ročním předstihem splnit přísně sledované  pravidlo n+3 pro čerpání alokace roku 2007, a to u Fondu soudržnosti na 112 % a u Evropského fondu pro regionální rozvoj dokonce na 196 %.  

Mezi projekty, které byly do žádosti o proplacení zahrnuty, patří například ze železničních projektů „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“, ze silničních projektů „Silnice I/11 Jablunkov – obchvat“ a také projekt Ředitelství vodních cest ČR „Vltava – Úprava plavební úžiny Chvatěruby“. „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“ je zároveň jedním z prvních schválených velkých projektů Evropskou komisí – více zde.