10.8.2010
Výzva pro oblast podpory 6.1 je odložena
10.8.2010 – Řídící orgán OPD z technicko-organizačních důvodů prozatím odkládá vyhlášení 2. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z prioritní osy 6, oblasti podpory 6.1, podoblasti „Podpora revitalizace železničních vleček“ (Program evid. č. 127 350). Předpokládá se, že namísto původně avizovaného termínu 16.8.2010 dojde k vyhlášení výzvy až v průběhu září. Informace o vyhlášení výzvy bude v dostatečném předstihu zveřejněna na www.opd.cz.


Bližší informace o připravované výzvě na podporu revitalizace železničních vleček z OPD naleznete v článku zde.