1.1.2007
Evropské fondy poskytnou české dopravě 5,76 miliard eur
Tisková zpráva 29.5.2007 - Ministerstvo dopravy předpokládá, že první výzvy pro předkládání projektů pro financování z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) budou vyhlášeny na počátku letošního 3. čtvrtletí. Pro příští roky je přitom v OPD připraveno na financování dopravní infrastruktury v průměru přes 20 miliard korun, na celé období 2007 až 2013 to pak je přes 152 miliard korun (5,76 miliardy eur). „Zdroje z EU budou pro příští roky důležitým zdrojem financování rozvoje dopravní infrastruktury v České republice, což je jasné z porovnání s výhledem rozpočtu SFDI, kde pro příští roky počítáme zhruba se zachováním dosavadního rozsahu kolem 60 miliard korun,“ komentuje význam OPD pro Českou republiku náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu Jiří Hodač.


Zdroje naplnění příjmové strany SFDI by se přitom do budoucna, po skončení privatizačních příjmů, měly skládat jednak prostředků ze státního rozpočtu (v rozsahu 45 miliard coby mandatorního výdaje), příjmů z mýtného, dálničních známek a části výnosu ze spotřebních daní.

Dodatečné zdroje by pak do dopravní infrastruktury měly plynout z nových možností financování, jejichž vyhledávání je jedním z klíčových úkolů nového ředitele SFDI. „Již jsme se aktivně zapojili do práce řídicího výboru PPP projektu pro D3, a kromě toho jsme zahájili neformální jednání o možnostech využití sekuritizace. Principem tohoto klasického finančního nástroje je ‚zástava‘ budoucích příjmů ve prospěch partnera, od něhož získáme potřebné prostředky dnes. Důležité je připomenout, že hlavní podmínkou všech nových metod financování je, že nebudou mít dopad na dluhovou službu České republiky,“ říká ředitel SFDI Gustáv Slamečka.

***

Operační program Doprava je největším českým operačním programem (22,25 % z objemu všech prostředků v operačních programech). Jeho prioritami jsou vedle podpory multimodální nákladní přepravy, rozvoje vnitrozemské vodní dopravy a podpory modernizace pražského metra především modernizace železniční sítě a sítě dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. Z OPD nebude financován rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy, tedy komunikací v majetku krajů. Těch se týkají Regionální operační programy, které jednotlivé kraje připravují samostatně, v rámci své kompetence, bez vlivu centrálních institucí,“ dodává ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy Tomáš Čoček.

Prezentace z tiskové konference v ppt. ke stažení zde: Financování dopravní infrastruktury

Kontakt pro další informace:
Tiskový mluvčí MD Karel Hanzelka
Tel.: 225 131 591, e-mail: karel.hanzelka@mdcr.cz
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1