26.1.2012
Třetí největší projekt Operačního programu Doprava schválen
7. 2. 2012 - Tisková zpráva - Ve čtvrtek 2. února 2012 byl Evropskou komisí schválen další velký silniční projekt. Tentokrát se jedná o úsek rychlostní silnice R6 mezi Jenišovem a Kamenným Dvorem. Evropská unie tak na tento projekt v Karlovarském kraji přispěje částkou 7 miliard korun.


„Co se týká příspěvku EU, tento projekt se řadí mezi ty skutečně největší, které jsou do Operačního programu Doprava zařazeny. V současné době je to zároveň finančně nejnáročnější projekt, který byl doposud evropskou komisí schválen. Považuji to za velký úspěch,“ říká ředitel odboru fondů EU Marek Pastucha.

Silnice I/6 zajišťuje dopravní spojení hlavního města Prahy, středních Čech a Moravy se západočeskou aglomerací Karlovy Vary - Sokolov - Cheb. Tato dopravní tepna je součástí mezinárodní silniční sítě TEN-T. Jedná se o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci o celkové délce 24,853 km.

Více informací o projektu naleznete zde: