14.12.2011
Schvalování velkých projektů se zrychluje
14. 12. 2011 – Tisková zpráva – Evropská komise (EK) v minulých dnech schválila další důležité dopravní projekty. Celkově tak již bylo schváleno ministerstvu dopravy 12 velkých projektů z celkového počtu 24, které byly doposud Evropské komisi předloženy.


Realizace projektů „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba“ a „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“ má významný vliv především na zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Zároveň se s tím zkrátí cestovní doba, což se projeví na zvýšení komfortu cestování. V případě rekonstrukcí nástupišť byla provedena i úprava pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.

Díky schválení dalších dvou velkých projektů se částka potvrzeného příspěvku Evropské unie na velké dopravní stavby vyšplhala na 26 mld. Kč. Poprvé se také podařilo schválit projekt do jednoho roku od jeho prvního předložení na EK. U projektu „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“ trval schvalovací proces pouze 8 měsíců.

Více o projektech:
Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba   
Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba