15.7.2013
Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh byl schválen Evropskou komisí
Dne 10. července 2013 byl Evropskou komisí schválen další velký projekt v rámci Operačního programu Doprava. Jedná se o železniční projekt „Optimalizace trati Beroun – Zbiroh“, jehož žadatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projekt Beroun – Zbiroh je již nyní stavebně dokončen a je součástí III. národního tranzitního železničního koridoru. Jeho hlavním cílem bylo uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení na daném úseku do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise svým Rozhodnutím potvrdila příspěvek z Fondu soudržnosti až do výše 3 543 465 535 Kč.


Optimalizace úseku Beroun – Zbiroh zahrnuje především kompletní rekonstrukci železničního svršku i spodku, rekonstrukci trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, přestavbu železničních stanic a zastávek pro umožnění bezbariérového přístupu a výstavbu protihlukových opatření. V místech, kde stávající směrové poměry neumožňovaly rychlost alespoň 120 km/h pro klasické soupravy, byly navrženy přeložky trati, kterých je celkem 5 o souhrnné délce 7,51 km.
Za účelem zkrácení jízdních dob byla zvýšena traťová rychlost z původních 80 - 100 km/h na 105-155 km/h. Délka úseku po modernizaci činí 23,647 km, což oproti původnímu stavu znamená zkrácení jeho délky o 0,435 km. Díky těmto faktorům byla v optimalizovaném úseku zkrácena jízdní doba o 9,5 min u vlaků s naklápěcími skříněmi a o 5,5 min u rychlíků s klasickými soupravami.
 
Bližší informace o projektu naleznete v databázi projektů OPD.