11.11.2009
Operační program Doprava se nyní představuje na Moravě
11. 11. 2009 – Tisková zpráva – Prezentací projektů realizovaných ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji pokračuje dlouhodobá informační kampaň Operačního programu Doprava. Veřejnost bude tentokrát seznámena se sedmi projekty, které byly, nebo stále ještě jsou, realizovány v tomto regionu. Stejně jako v předchozí části kampaně je jako ústřední motiv komunikován slogan „OPD. Lépe se vám pojede.“


Regionální kampaně představují kromě obecných informací o OPD také konkrétní úspěšné projekty. Občané dotčených regionů obvykle konkrétní dopravní stavby znají, nicméně často nevědí, že na danou stavbu přispívá podstatnou mírou i Evropská unie. Rozšíření tohoto obecného povědomí o podpoře EU je vůbec hlavním smyslem veškerých aktivit zaměřených na publicitu OPD. Regionální kampaně prezentující úspěšné projekty budou v následujícím období pokračovat i v dalších regionech.

Regionální kampaň
 

Na Kroměřížsku a Zlínsku kampaň představí následujících sedm projektů:


Modernizace žst. Kroměříž

Na Kroměřížsku i Zlínsku se marketingová komunikace soustředí na regionální tiskovou inzerci, radiové spoty a venkovní reklamu, která se bude týkat city-light vitrín, reklamy na telefonních budkách a billboardů. Po několik dní bude také v prostorách MěÚ v Kroměříži a v Hulíně umístěn prezentační board s informačními materiály o OPD a o jednotlivých projektech.


Ukázka použitých mediálních nástrojů:


Rozhlasový spot silnice JM 1 [612 kB]
Rozhlasový spot silnice JM 2 [651 kB]
Rozhlasový spot železnice JM [651 kB]