12.12.2014
OPD na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole dopravní
Ve středu 10.12.2014 navštívili zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu dopravní v Masné ulici v Praze a přednášeli studentům třetích a čtvrtých ročníků o fungování Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) a o jeho přínosech pro jednotlivé rezorty dopravy.


Během dvou přednášek, které byly zaměřeny jednou na studenty železničních oborů a jednou na studenty silničních oborů, se účastníci seznámili s fungováním současného operačního programu i s jeho pokračováním v příštím období. Účastníkům byly představeny vybrané dokumenty, které jsou zásadní pro tvorbu a přípravu nového Operačního programu Doprava 2014-2020 (dále jen „OPD2“). Rovněž byly zmíněny aktuální informace o průběhu schvalování OPD2. Nedílnou součástí přednášek byla i prezentace konkrétních vybraných projektů spolufinancovaných z OPD. Studenti měli možnost získat odpovědi na své otázky v závěrečné diskuzi. Studenty nejvíce zajímala problematika vysokorychlostních železničních koridorů, dále silniční okruh kolem Prahy a jeho podpořené části a z OPD2 se následně dotazovali zejména na podporu alternativních paliv a prostředků pro multimodální dopravu.  Na konci přednášek byly účastníkům předány informační materiály, zejména letáky o OPD a letáky s konkrétními informacemi o podpořených projektech v oblasti železniční dopravy.