15.6.2009
OPD – Lépe se vám pojede
15.6.2009 - Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) zahajuje dnešním dnem dlouhodobou informační kampaň, která má za cíl seznámit nejširší veřejnost s realizací OPD.


První fáze kampaně, běžící od 15.6. do 30.6., se zaměří zejména na seznámení veřejnosti s obecnými informacemi o OPD. Důležitou součástí bude také upozornění na skutečnost, že  fondy EU se v ČR velmi významně podílejí na financování dopravní infrastruktury. Hlavním motivem kampaně bude představení nového sloganu „OPD – lépe se vám pojede“.

Při propagaci se bude využívat několika mediálních nástrojů. Jednat se bude o tištěnou inzerci v ekonomických a  společenských týdenících  a o rozhlasový spot vysílaný na celorepublikových stanicích. Využity budou také různé formy internetové inzerce.

Další etapa kampaně, která odstartuje v následujících měsících, se bude již primárně orientovat na představení konkrétních projektů a jejich přímých pozitivních dopadů (např. zlepšení dopravní dostupnosti, zvýšení bezpečnosti, snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí atp.).

Dlouhodobou informační kampaň OPD bude Ministerstvo dopravy realizovat ve spolupráci se společností Remmark, a.s., která se stala vítězem veřejné soutěže na „Zajištění realizace Komunikačního plánu pro Operační program Doprava v období 2009-2011“.

 
 


Ukázka použitých mediálních nástrojů:

Rozhlasový spot:
OPD - lépe se vám pojede - červen 2009  [648 kB]Tisková inzerce: