15.9.2014
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 5. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD 15. 9. 2014 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 5. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 31. 10. 2014. Pro žadatele budou v rámci 5. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.


Vyhlášení 5. kola výzvy programu modernizace plavidel zahrnuje 3 podprogramy s celkovým objemem veřejné podpory 30 mil. Kč.

Podprogram 1 je zaměřen na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů (s předpokládaným finančním objemem veřejné podpory ve výši 10  mil. Kč).

Podprogram 2 je zaměřen na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s předpokládaným finančním objemem veřejné podpory ve výši 10  mil. Kč.

Podprogram 3 zahrnuje modernizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s předpokládaným finančním objem veřejné podpory ve výši 10  mil. Kč.


Uvedené finanční částky jsou plánovány pro 5. kolo výzvy a projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. prosince 2015. Maximální míra veřejné podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů. Celková míra veřejné podpory se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (15 % celkové veřejné podpory) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF (tvoří zbývajících 85 % veřejné podpory). Podíl soukromých prostředků  tedy musí činit alespoň 51 %. Příjemci podpory mohou být vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Bližší údaje jsou uvedeny na 
www.opd.cz/cz/plavidla.