13.4.2012
Ministerstvo dopravy vyhlašuje 4. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD
16. 4. 2012 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 4. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 15. 6. 2012. Pro žadatele budou v rámci 4. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.


Vyhlášení 4. kola výzvy programu modernizace plavidel zahrnuje 3 podprogramy s celkovým objemem veřejné podpory 30 mil. Kč. 

Podprogram 1 je zaměřen na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů (s finančním objemem veřejné podpory ve výši 8  mil. Kč).
Podprogram 2 je zaměřen na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s finančním objemem veřejné podpory ve výši 6  mil. Kč. 
Podprogram 3 zahrnuje modernizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s finančním objem veřejné podpory ve výši 16  mil. Kč. 

Uvedené finanční částky jsou plánovány pro 4. kolo výzvy a realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. prosince 2013. Maximální míra veřejné podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů. Celková míra veřejné podpory se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (15 % celkové veřejné podpory) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF (tvoří zbývajících 85 % veřejné podpory). Podíl soukromých prostředků  tedy musí činit alespoň 51 %. Jednou z podmínek programu je přitom zvýhodnění těch žádostí, které požadují nižší podíl veřejné podpory. Příjemci podpory mohou být vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní  nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Bližší údaje jsou uvedeny na www.opd.cz/cz/plavidla.